1
Bạn cần hỗ trợ?

Chứng nhận

Chúng tôi tự hào vì những cống hiến đã đạt được cho đất nước qua việc sản xuất và kinh doanh gạo sạch, đạt chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng Việt cũng như xuất khẩu ra nước ngoài. Chúng tôi luôn cố gắng áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, phối hợp với một số tổ hợp nông dân để sản xuất lúa theo quy trình nghiêm ngặt của tiêu chuẩn VIET G.A.P...

Tiêu chuẩn hàng vệ sinh an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm FSI

Tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao 2014

Tiêu chuẩn HACCP - An toàn thực phẩm